Nabídka zemních pracíNabízíme vám zemní práce stroji Komatsu WB93r2

 • úprava lesních cest před a po těžbě dřeva
 • příprava podkladu pro položení asfaltových povrchů
 • příprava terénu pro zahájení stavby, výkopy základů rodinných domů
 • zarovnávání a úpravy terénu, hloubení jímek a žump
 • využití při úpravě komunikací (úklid sněhu na vozovkách)
 • srovnání a úprava terénu pro golfová hřiště a tenisové kurty
 • výkopy pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace)
 • výkopy pro telekomunikační sítě
 • odkopy pro silnice
 • demolice staveb
 • vyklízecí práce
 • úprava koryt řek
 • výkopy jam a rýh
 • výkopy pro bazény